“Нова светлина 2014-ЕООД” е създадена през 2014 г. от д-р Светлана Пенкова с цел популяризиране и прилагане на неконвенционалните и алтернативни методи на изследване и лечение на човешкото тяло, природосъобразен начин на живот, избягване на симптоматичното прилагане на фармацевтичната химия.

Завършила съм Висшия медицински институт в гр. Плевен през 1984 г. Придобих специалност “Вътрешни болести” през 1993 г. Работила съм като интернист и 15 г. в Отделение по Фтизиатрия и белодробни болести. Ужасяващото количество медикаменти, които се прилагат при лечението на белодробна туберкулоза, ме амбицира да търся алтернатива за унищожаване на микроорганизмите по друг начин или въздействие върху тялото, което ще му помогне да се справи само с проблема.

Завърших курс по миопунктура при д-р Чавдар Нинов – медицински натуропат и ортопед, член на редица Медицински организации за алтернативни методи и иновации . Следват няколко курса по Биорезонансна диагностика и терапия при изтъкнати руски и украински специалисти. Практикувам от 2014 г. в кабинети в София и Ловеч.