Бирезонансна диагностика- механизъм

Методът на биорезонансна диагностика  се основава на взаимодействието между честотно-вълновите процесите в организма (човешкото електромагнитно поле) и честотно-вълновите процеси на изследвания обект. Това може да бъде бактерия, паразит, алерген, вирус, клетка и други микроорганизми. Вълновите свойства на тестовия обект се генерират от диагностичното устройство и реакцията на тялото на пациента Прочетете повече…